Izmjene statuta HNS-a (2. dio): Ali baš odjebite…

Nakon što smo u prvoj analizi prošli izmjene Statuta Hrvatskog nogometnog saveza koje se tiču definicije članova, njihove kategorizacije te obveza i prava koja iz istih proizlaze, red je da vidimo na koji su način nogometni vlastodršci redizajnirali one članke koji se tiču Odbora za hitnost, Izvršnog odbora i famoznog Savjeta Izvršnom odboru.

>> Izmjene statuta HNS-a (1. dio): Dragi dionici, odjebite!

Što mislite, jesu li nakon veličanstvenog guženja dionika novim promjenama uveli bar malo reda u tijela koja praktički upravljaju hrvatskim nogometom te isti definiraju?

Za uvod u analizu činovničkih propisa pogledajmo što nam novog (ne i dobrog) donose promjene u Članku 43., koji definira poslove u nadležnosti Izvršnog odbora. Istog onog, za kojeg smo u prethodnoj analizi utvrdili da je Savez odlučio zabraniti dionicima (predstavnicima klubova, nogometaša, trenera, ženskog nogometa i ostalima) da budu članovi istog. U tijelo koje praktički odlučuje i propisuje apsolutno sve što se događa u hrvatskom nogometu po novom mogu ući isključivo članovi županijskih nogometnih saveza, a predložiti ih također ne može nitko osim samog županijskog saveza.

IZVRŠNI ODBOR / Članak 43., stavak 2, 5, 35, 38, 39

Promjenama u ovom članku Izvršni odbor si je dodao još neke ovlasti, a neke je preciznije definirao. Dio ovlasti preuzet je iz predsjedničkih, a među ostalim se pazilo na sve detalje pa i na eventualnu pravosudnu osudu izvršnog direktora Damira Vrbanovića.

Dakle, Izvršni odbor (između ostalog) obavlja sljedeće poslove:

2) predlaže izmjene i dopune Statuta, pravilnika i Poslovnika Skupštine te njenih tijela i komisija

Ovom je stavku dodana sljedeća ovlast: “i utvrđuje prijedlog teksta Statuta odnosno njegovih izmjena i dopuna”Bez amenovanja od strane Izvršnog odbora, kojeg su između ostalih članovi likovi poput Alojzija Šuprahe, Drage Lucića, Stjepana Merkaša i sličnih pojava, koje tobože nisu politički kadar – više dakle nema šanse da prođe prijedlog izmjena i dopuna Statuta Saveza. Simpatično, kao i ‘pompozni’ odlazak političara i kvazi političara iz ovog tijela nogometnog saveza te ostanak istih takvih.

5) usvaja prijedlog završnog računa i upućuje ih Skupštini na usvajanje

Ovdje su si samo malo jasnije definirali ovlasti koje se tiču nadzora i definiranja financijskog aspekta Saveza pa stavak sada glasi: “usvaja prijedlog godišnjeg programa rada, financijskog plana, završnog računa i financijskog izvješća i upućuje ih Skupštini na usvajanje”.

Preostala tri stavka prethodno nisu postojala. Redom glase:

8) Član Izvršnog odbora može tijekom mandata jedan put staviti mandat u mirovanje. Mandat u mirovanje može istodobno staviti dio članova Izvršnog odbora. Mandat se može aktivirati temeljem pisane obavijesti Izvršnom odboru. Tijekom mirovanja mandata smatra se da ta osoba nije član Izvršnog odbora.

Ovaj stavak je vidljivo pisan isključivo za uklonjene članove Izvršnog odbora, koji su po novome uskočili u famozni Savjet IO-a, naravno – i za sve nadolazeće udarnike koji se nađu u raljama nadobudnih zakona i institucija Republike Hrvatske. Ovoj metodi ‘rastanka od funkcije’ vjerojatno je pristupio i Zdravko Mamić, koji je u srpnju prošle godine pompozno ‘dao ostavku’.

>> HNS krši vlastiti Statut; je li Zdravko Mamić član Savjeta IO-a?

35) imenuje zastupnika Saveza u Skupštini Hrvatskog olimpijskog odbora

Prema starom Statutu Saveza zastupnik HNS-a u Skupštini HOO-a automatizmom je bio predsjednik Saveza.

38) donosi opće akte iz financijskog poslovanja Saveza, osim godišnjeg financijskog plana i završnog računa.

Dakle, po novom Izvršni odbor, osim što amenuje prijedlog financijskog plana, završnog računa i financijskog izvješća, sam financijski godišnji plan ne donosi, već pravilnicima i ostalim mehanizmima definira na koji način i u kojim okvirima se isti može donijeti. Nije izmet nego se…

39) imenuje osobu koja zamjenjuje izvršnog direktora u slučaju njegove spriječenosti duže od 30 dana

U prijevodu, stavak – Vrbanović, koji je logično potkrijepljen i novoubačenim stavkom 5, članka 52., koji se tiče funkcije izvršnog direktora:

“U slučaju spriječenosti izvršnog direktora da duže od 30 dana obavlja svoju dužnost, Izvršni odbor može imenovati osobu koja će ga mijenjati za vrijeme njegove spriječenosti”.

Dakle, premijerno postavljanje izvršnog direktora na funkciju događa se na način da IO predloži kandidata za imenovanje, a Skupština ga na sjednici potvrđuje. No, ukoliko taj novopostavljeni izvršni direktor bude spriječen duže od trideset dana obavljati svoju dužnost (khm, khm Vrba) Izvršni odbor bez amenovanja od strane Skupštine bira njegovog zamjenika koji ga mijenja za vrijeme njegove spriječenosti. Što je prilično nedefinirano i teoretski može značiti i do kraja njegovog mandata. Veoma zgodno.

ODBOR ZA HITNOST

Prelazimo na Odbor za hitnost, tijelo koje bi u pravilu trebalo odlučivati samo o hitnim/bitnim/temeljnim problemima/situacijama u hrvatskom nogometu, a zapravo kliki koja drma hrvatskim nogometom služi kao najažurniji alat za potvrđivanje i osporavanje onoga što (ni)je u njihovom interesu.

>> Mamić i formalno preuzeo savez? Odbor za hitnost HNS-a preuzeo funkciju Izvršnog odbora HNS-a

U prvotnoj postavi ovo je tijelo imalo 7 aktivnih članova, koliko ih formalno ima i sada. Sastav HNS-ove ‘vlade u sjeni’ bio je: Davor Šuker – kao predsjednik IO-a, Damir Vrbanović – kao izvršni direktor Saveza te kao dopredsjednici Saveza: Zdravko MamićDamir MiškovićAnte Vučemilović-ŠimunovićAnte KulušićĐuro Bukvić. E sada, nakon što je Zdravko Mamić formalno dao ostavku u Savezu, Odbor za hitnost je – formalno – izgubio jednog člana, jer zamjena za Zdravka Mamića nikada nije izabrana na Skupštini Saveza. Zato je umjesto Damira Miškovića, na redovnoj Skupštini HNS-a, u trećem mjesecu ove godine na prijedlog predsjednika Davora Šukera izabran Marijan Kustić, kojeg kuloari u predizborno vrijeme guraju kao glavnog kandidata za predsjednika Saveza. No, ni s ovom promjenom Savez nije imao sreće jer je Kustić, zajedno s još četvoricom, nakon nalaza sportske inspekcije bio primoran staviti svoj mandat u mirovanje. Osim njega i Zdravka Mamića, u Odboru za hitnost više nije ni drugi HDZ-ovac Đuro Bukvić pa tako ovo tijelo trenutno broji svega četiri aktivna člana: Šuker, Vrbanović, Vučemilović-Šimunović i Ante Kulušić.

Članak 46., stavak 3

Prethodno je ovaj stavak bio prilično kratak te je isključivo definirao što se događa u slučaju jednakog broja glasova u tijelu.

“U slučaju jednakog broja glasova, glas predsjednika Izvršnog odbora je odlučujući”.

Budući da se sa sedam članova Odbor srozao na četiri postalo je nužno odluke istih učiniti pravovaljanima. Pa je tako u ovaj stavak dodano sljedeće:

“Odbor za hitnost može odlučivati ako je sjednici prisutna natpolovična većina njegovih članova, a odluke se donose većinom glasova svih članova”. U prijevodu, o temeljnim stvarima za hrvatski nogomet odluke mogu donositi tri čovjeka. Tko njihove odluke verificira i kakve sve odluke moćna trojka može donositi? Odgovori se kriju u sljedećim stavcima članka 46..

Članak 46., stavak 4

“Odbor za hitnost zasjeda i donosi odluke između dviju sjednica Izvršnog odbora o svim pitanjima iz nadležnosti Izvršnog odbora, osim onih navedenih u članku 44. stavku 4. Statuta. Iznimno, u slučaju potrebe, Odbor za hitnost može donositi i izmjene i dopune pravilnika čije je donošenje u nadležnosti Izvršnog odbora.”

Iz ovog je stavka izbačeno sljedeće: “a koje Izvršni odbor potvrđuje na prvoj idućoj sjednici”.

U prijevodu, do sada je IO verificirao one odluke koje Odbor za hitnost donese u iznimnim slučajevima, a tiču se izmjena i dopuna pravilnika u nadležnosti IO-a, dok po novome IO verificira općenito sve odluke ovog tijela. Ta ovlast propisana je novim stavkom (5) ovog članka i glasi:

“Odluke koje donese Odbor za hitnost verificiraju se na sljedećoj sjednici Izvršnog odbora”.

STALNA RADNA TIJELA/SAVJET IZVRŠNOG ODBORA

U stalna radna tijela Izvršnog odbora dodana je Komisija za profesionalni nogomet i sada već legendarni Savjet Izvršnog odbora. U njemu se dakle nalaze otpisani članovi Izvršnog odbora (Đuro Bukvić, Nenad Horvatić, Slavko Prišćan i Božo Galić), koje je sportska inspekcija zbog njihovih političkih funkcija uklonila iz istog. S obzirom na to da je i ova nova funkcija stalno radno tijelo, upitna je zakonska legitimnost obavljanja spomenute funkcije, iz istih razloga zbog kojih je spomenuta petorka uklonjena iz IO-a. No, kako bilo – Savez gura svoje pa tako interni legitimitet izbačenim političarima daje sljedećim člankom:

Članak 48.

“Savjet Izvršnog odbora Saveza stalno je radno tijelo Izvršnog odbora koje raspravlja o pitanjima strategije nogometa u Hrvatskoj, surađuje pri izradi programskih dokumenata, razmatra stanje u pojedinim segmentima nogometne organizacije i daje prijedloge za njihovo unaprijeđenje, daje prijedloge i mišljenja tijelima Saveza”.

Toliko o državi u državi.

Za kraj još malo pokazatelja koji će dočarati kakvi profesionalci vode hrvatski nogomet i na što se sve pazi kod činovničkih funkcija. Jer to je ono najbitnije za hrvatski nogomet, naravno.

Dakle, kao što smo već zaključili iz prvog dijela analize promjena Statuta Saveza – predsjednika Saveza ne mogu predlagati klubovi i ostali dionici, već isključivo županijski savezi, a isto pravo vrijedi i za potvrđivanje te funkcije. Međutim, ostaje dojam da su aktualni vlastodršci nanjušili i internu bunu pa tako imamo novi stavak članka 49., koji glasi:

Mandat predsjednika počinje nakon izborne sjednice Skupštine i završava nakon sljedeće izborne sjednice Skupštine unutar mandata. Iznimno od odredbi članka 37. stavka 2. točke a) i odredbi članka 42. stavka 6. točke a) Statuta, predsjednik Saveza može biti zastupnik na izbornoj sjednici Skupštine nakon koje mu istječe dosadašnji mandat

Praksa je takva da predsjednik svoju funkciju preuzima odmah po izglasavanju te sukladno mandatu kojeg je dobio i vodi nastavak sjednice Skupštine. Po novome, predsjednik do svoje fotelje dolazi tek nakon izborne sjednice, što ostavlja dovoljno prostora za pitanje – nije li ovim legitimirano puškaranje nakon izbornog dijela sjednice Skupštine?

Onu spomenutu profesionalnost dočarava stavak 8 ovog članka, u koji je ubačen i prvi dopredsjednik, funkcija za koju nije bio definiran način izbora, a koju je obavljao naravno – Zdravko Mamić.

“Dopredsjednicima mandat traje četiri godine. Svake četiri godine bira se iz redova članova Izvršnog odbora do pet dopredsjednika, od kojih je jedan prvi dopredsjednik, čiji se mandat može ponoviti.”

Nekom logikom stvari ovo bi značilo da je Mamićeva funkcija prvog dopredsjednika bila nestatutarna, samim time i nelegalna, no ipak pričamo o HNS-u, instituciji koja brine o nogometu u državi, a u kojoj oni unutar iste koji bi trebali vrištati na ovakve nepravilnosti i kršenja Statuta – samo šute, tako da standardnom logikom – nema nikih problema. Odnosno – nigdje veze što bi Mamić kao prvi dopredsjednik, u slučaju Šukerove spriječenosti obavljanja funkcije duže od dva mjeseca, preuzeo funkciju predsjednika, iako statutom nije propisano da se uz pet dopredsjednika bira i prvi dopredsjednik.

Doživjeli smo i ovo – Člankom 60. napokon je statutarno definirana Disciplinska komisija!

“1) Nadležnost i način rada Disciplinske komisije određuje se Disciplinskim pravilnikom Saveza i Pravilnikom o radu Izvršnog odbora, njegovih tijela i pravnih tijela HNS.

2) Disciplinska komisija ima predsjednika i četiri člana od kojih predsjednik i još jedan član trebaju po struci biti diplomirani pravnici (magistri prava).

3) Disciplinska komisija odlučuje na sjednicama i donosi odluke većinom glasova svih članova.

4) Disciplinska komisija može odlučivati i pisanim očitovanjem članova, uz prijedlog odluke koju sastavlja predsjednik Disciplinske komisije u slučaju da je za prekršaj predviđena kazna: a) ukora ili upozorenja, b) novčana kazna, c) zabrana igranja ili obavljanja funkcija do pet utakmica, d) vremenska kazna zabrane igranja ili obavljanja funkcija najviše tri mjeseca te u slučaju da se odlučuje o prigovoru na izrečenu suspenziju kluba.

5) Ukoliko je Disciplinska komisija odlučila pisanim očitovanjima članova, Komisija za žalbe u postupku žalbe na tu prvostupanjsku odluku može također donijeti odluku pisanim očitovanjem članova te Komisije.”

Posljednja od bitnijih novosti promjena Statuta Saveza jest da ubacivanjem nove točke (e) u Članku 59., Disciplinska komisija i druga nadležna disciplinska tijela u nogometnoj organizaciji mogu u okviru prekršajnih mjera igračima i ostalim djelatnicima zabraniti dolazak na stadion.

Zaključno, aktualna garnitura maksimalno se pripremila za apsolutno sve moguće verzije nedaća koje ih u budućnosti mogu snaći. Od one da sadašnji, vjerojatno i budući izvršni direktor Vrbanović bude osuđen pa do verzija da sportska inspekcija nastavi zabranjivati rad političkim dužnosnicima… Tu su i neke prilično nejasne stavke, poput one o početku trajanja mandata novoizabranog predsjednika, koje ostavljaju dovoljno prostora za špekulacije da trenutačna garnitura očekuje još jednu uzbudljivu izbornu Skupštinu.

Tko će i kako stati na kraj ovom besramnom čuvanju fotelja i sprječavanju dionika pri punom sudjelovanju u radu Saveza? Politika, koja izgleda ponovno gura svog kandidata, očito neće. Narod je svoje kroz izmjene Zakona o sportu ‘odradio’ i pitanje je što stručnim i profesionalnim dionicima nogometa preostaje. Čekati da onima koji se desetljećima rotiraju s lokalne i viših stupnjeva vlasti napokon prioritet postane razvoj nogometa i uvjeta u kojima dionici djeluju, a ne vlastita pozicija?


Kada ste već ovdje...
... imamo jednu molbu za Vas. Iako nam čitanost raste, prihodi od neprofitnih izvora za neovisne medije, kao i prihodi oglašivača su u padu. Volonteri smo koji od nogometa ne žive, već žive za njega, ali rad i rast kojeg želimo ostvariti ne možemo postići bez financija, a ne želimo u svom rastu izgubiti neovisnost. Stoga Vas moramo zamoliti, ukoliko Vam se sviđaju naše analize, tekstovi i komentari, da nas podržite.

Pošaljite SMS sa tekstom NPLUS na broj 616478 (cijena 0,49 € s uključenim PDV-om)
Operator SMS usluge: IPT d.o.o., Miramarska 24, 10000 Zagreb, OIB: 74377537525, tel: 01/6005-607

Donirajte putem jednokratne uplate ili trajnog naloga na IBAN: HR8324070001100511089
Donirajte kreditnom karticom putem PayPala ili trajnim nalogom.

Zadnje objavljeno

Twitter