N+ Analiza: Zabludjeli profesori na putu u bezakonje i anarhiju

Nogometplus
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

U raznim dnevnicima, tjednicima i na internetskim portalima izašao je niz članaka u kojima je prenesen sadržaj zahtjeva Zdravka Mamića podnesenog Županijskom sudu u Osijeku za obustavom kaznenog postupka koji je protiv njega iniciran optužnicom USKOK-a.

>> Je li DORH stvarno zeznuo sa Zdravkom Mamićem? Tri profesora i docent s prava tvrde da da

Budući da to do sada nije učinio nijedan medij, u cilju kvalitetnog i sveobuhvatnog informiranja javnosti potrebno je pojasniti odgovarajuće odredbe Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (ZUSKOK-a) koje reguliraju status osoba koje u ime tog tijela provode istrage, podižu i zastupaju optužnice i uopće poduzimaju sve procesne radnje tijekom kaznenog postupka. Za shvaćanje materije ponudit ćemo i tumačenje tih odredbi, iz kojeg proizlazi da Zdravko Mamić i njegova obrana u najboljem slučaju iskrivljeno tumače odredbe navedenog Zakona te da mediji koji takvo tumačenje revno prenose kontinuirano dezinformiraju javnost.

Na čemu se temelji zahtjev za obustavom kaznenog postupka?

Temelji se na tome što osoba koja je u USKOK-u provela istragu i podigla optužnicu nije ispunjavala uvjete predviđene ZUSKOK-om za obnašanje dužnosti zamjenika ravnatelja USKOK-a, a što konzekventno upućuje da nije smjela poduzimati bilo kakve procesne radnje u predmetu protiv Zdravka Mamića i drugih, uključujući naravno vođenje istrage i podizanje optužnice.

Prije svega, valja ukazati da je USKOK posebno državno odvjetništvo specijalizirano za progon korupcije i organiziranog kriminaliteta, u kojem poslove, uključujući vođenje istraga i podizanje optužnica, obavljaju ravnatelj i zamjenici ravnatelja.

Što je podloga za takvo tumačenje odredbi ZUSKOK-a?

Ovdje valja istaći, a što je također popraćeno u domaćim tiskovinama, da je podlogu za tumačenje odredbi ZUSKOK-a koje su primijenili Zdravko Mamić i njegova obrana, dala nekolicina, u najboljem slučaju zabludjelih profesora zagrebačkog Pravnog fakulteta. Naime, na zahtjev Zdravka Mamića i njegove obrane profesori Pravnog fakulteta u Zagrebu u pisanom su obliku iznijeli stav kako zamjenik ravnatelja USKOK-a može biti samo osoba koja je provela potrebnih 8 godina na radu kao sudac, državni odvjetnik, zamjenik državnog odvjetnika, odvjetnik ili kao policijski službenik na poslovima suzbijanja kriminaliteta, a kojih uvjeta se nužno pridržavati i kod primjene tzv. upućivanja na rad u USKOK na određeno vremensko razdoblje. Naravno, autori citiranog stava nisu izrijekom naveli da bi slijedom činjenice da je istragu provela i optužnicu podigla osoba koja nema 8 godina iskustva na propisanim funkcijama, postupak protiv Zdravka Mamića i drugih valjalo obustaviti budući da su takvo traženje u zahtjevu za obustavom postupka formulirali Zdravko Mamić i njegovi branitelji, međutim nema dvojbe da je mišljenje koje nosi pečat najrelevantnije pravno-znanstvene institucije u okviru Republike Hrvatske ključan argument na kojeg se oslanja navedeni zahtjev.

O kome je riječ?

Istragu protiv Zdravka Mamića i drugih proveo je (i optužnicu podigao) Sven Mišković, koji je s mjesta zamjenika Općinskog državnog odvjetnika u Zagrebu (na kojeg je imenovan tijekom 2013.) nekoliko godina za redom sukcesivno upućivan na rad u USKOK na vrijeme od godinu dana, iako prethodno tome nije proveo potrebnih 8 godina na propisanim funkcijama.

Zašto je bitna razlika između raspoređivanja i upućivanja na rad?

Za zamjenika ravnatelja USKOK-a može biti raspoređen državni odvjetnik ili zamjenik državnog odvjetnika koji je poslije položenoga pravosudnog ispita proveo na radu najmanje osam godina kao sudac, državni odvjetnik, zamjenik državnog odvjetnika, odvjetnik ili kao policijski službenik na poslovima suzbijanja kriminaliteta te koji ima izražene sklonosti i sposobnosti za istraživanje najtežih i najsloženijih kaznenih djela. U prijevodu je riječ o redovnom popunjavanju kadra.

Pored redovnog popunjavanja kadra USKOK-a na prethodno opisani način, ZUSKOK je predvidio mogućnost da ako za to postoje osobito važni razlozi, Glavni državni odvjetnik na prijedlog ravnatelja USKOK-a na rad u USKOK može uputiti državnog odvjetnika ili zamjenika državnog odvjetnika za rad u određenom predmetu ili na određeno vrijeme, no najdulje na godinu dana. Ovo je bio i jest slučaj s gospodinom Miškovićem.

Dakle, da sumiramo; budući da osoba koja je provela istragu i podigla optužnicu protiv Zdravka Mamića i drugih nije raspoređena na rad u USKOK, nego je nekoliko godina za redom sukcesivno upućivana na rad u to tijelo, u konkretnom slučaju sporno je samo je li ta osoba prethodno dolasku u USKOK morala imati 8 godina iskustva na radu kao sudac, državni odvjetnik, zamjenik državnog odvjetnika, odvjetnik ili kao policijski službenik na poslovima suzbijanja kriminaliteta.

Zanemarivanje intecije zakonodavca put u anarhiju i bezakonje

Suprotno stavu „uglednih“ profesora Pravnog fakulteta u Zagrebu, valja primijetiti kako su njegovi autori potpuno zanemarili intenciju zakonodavca koja je izražena u obrazloženju prijedloga ZUSKOK-a upućenog Hrvatskom Saboru prethodno izglasavanju navedenog Zakona. Naime, prema mišljenju Vlade Republike Hrvatske kao predlagatelja ZUSKOK-a, koje mišljenje je izglasavanjem tog Zakona usvojio i Hrvatski Sabor, institut upućivanja na rad u USKOK zamišljen je kao rješenje za situaciju u kojoj zbog povećanog opsega posla, uvjetovanog većim brojem složenih predmeta protiv većeg broja osoba, neće biti moguće da osobe raspoređene na rad u USKOK brzo i učinkovito obavljaju sve potrebe radne zadatke.

Članak 11. Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Zakonski tekst kojim je regulirano upućivanje jasna je refleksija citirane intencije zakonodavca, pri čemu gramatičko, ciljno i svako drugo tumačenje tog teksta upućuje na zaključak da potreba pravilnog i ažurnog funkcioniranja USKOK-a kao tijela zaduženog za zaštitu niza ustavnih kategorija, u iznimnim situacijama kada je učinkovito funkcioniranje, a time očuvanje navedenih vrednota dovedeno u pitanje, bez ikakve sumnje nadilazi obvezu popunjavanja kadra USKOK-a osobama koje imaju potrebnih 8 godina iskustva u radu na propisanim funkcijama.

Naime, a kako to proizlazi iz ranije citirane odredbe ZUSKOK-a vezane za upućivanje, ravnatelj USKOK-a u iznimnim situacijama, kada to nalažu obveze kvalitetnog i ekspeditivnog obavljanja poslova može uz detaljno pojašnjenje činjenica iz kojih proizlazi potreba za dodatnom „radnom snagom“ zatražiti od Glavnog državnog odvjetnika popunjavanje kadra novim osobama, pri čemu je od osobite važnosti okolnost da, u slučaju da Glavni državni odvjetnik usvoji prijedlog ravnatelja USKOK-a, osoba koja se upućuje na rad u to tijelo mora dati svoj pisani pristanak.

Rigidan stav kojeg su zauzeli profesori zagrebačkog pravnog fakulteta, preslikan na situaciju u kojoj je za normalno funkcioniranje USKOK-a potrebno dovesti novu „radnu snagu“, a osobe koje imaju potrebnih 8 godina iskustva na propisanim funkcijama iz konformizma ili drugih razloga ne žele dati svoj pristanak, doveo bi u pitanje nesmetano i učinkovito obavljanje poslova USKOK-a, što je siguran put u bezakonje i anarhiju još većih razmjera.

Od profesora ni riječi o sudskoj praksi, zašto?

Možda cijenjeni profesori Pravnog fakulteta u Zagrebu o tome uopće nisu razmišljali ili jesu, ali im takav razvoj događaja nije smetao. U svakom slučaju, sretna je okolnost što je više sudova do sada zaključilo kako takav smjer ni u kojem slučaju nije bio intencija zakonodavca, prilikom izglasavanja ZUSKOK-a. Naime, od više identičnih odluka potrebno je izdvojiti odluku Vrhovnog suda Republike Hrvatske koji je o sličnom zahtjevu već odlučivao u drugom kaznenom predmetu, pri čemu je izrijekom zaključio kako se na rad u USKOK može uputiti osoba koja nema potrebnih 8 godina iskustva na radu kao sudac, državni odvjetnik, zamjenik državnog odvjetnika, odvjetnik ili kao policijski službenik na poslovima suzbijanja kriminaliteta.

Čemu cirkus oko tehnikalije?

Kako u kaznenom procesu svaki manevar stranaka nešto otkriva, tako se i iz ovog zahtjeva može iščitati jedna značajna činjenica. Naime, Zdravko Mamić i njegova obrana su se u postupku rušenja 200 milijuna kuna teške optužnice očito u bitnom oslonili na proceduralne razloge iz čega bi se dalo zaključiti kako baš i nemaju argumenata kojima bi relativizirali hrpu dokaza koji ukazuju da se novac iz NK Dinamo godinama, bez ikakve osnove, slijevao u njegove džepove.

Ono što je žalosno, jest što je u tom procesu zbog dizanja vrijednosti argumentima koje koristi, a nakon svih pripadnika političke elite koji su obnašali ili još uvijek obnašaju najviše funkcije u izvršnoj vlasti, pod svoju zastavu uspio dovesti i akademsku elitu, što opet jasno ukazuje da njegova društvena moć i utjecaj, unatoč svim kaznenim postupcima i javnim osudama, nimalo ne kopne.

Jurica Antun Lončar


Kada ste već ovdje...
... imamo jednu molbu za Vas. Iako nam čitanost raste, prihodi od neprofitnih izvora za neovisne medije, kao i prihodi oglašivača su u padu. Volonteri smo koji od nogometa ne žive, već žive za njega, ali rad i rast kojeg želimo ostvariti ne možemo postići bez financija, a ne želimo u svom rastu izgubiti neovisnost. Stoga Vas moramo zamoliti, ukoliko Vam se sviđaju naše analize, tekstovi i komentari, da nas podržite.

Pošaljite SMS sa tekstom NPLUS na broj 616478 (cijena 3,72 kn s uključenim PDV-om)
Operator SMS usluge: IPT d.o.o., Miramarska 24, 10000 Zagreb, OIB: 74377537525, tel: 01/6005-607

Donirajte putem jednokratne uplate ili trajnog naloga na IBAN: HR8324070001100511089
Donirajte kreditnom karticom putem PayPala ili trajnim nalogom.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Zadnje objavljeno

Twitter