Slučaj Sharbini: Kakva je praksa FIFA tijela i Sportskog arbitražnog suda u ovakvim predmetima

Arhiva/Foto: HNK Rijeka

Sredinom siječnja Županijski sud u Rijeci odbio je zahtjev Anasa Sharbinija za pokretanje istrage zbog prijevare, koji je nekadašnji igrač Rijeke pokrenuo u kaznenoj prijavi protiv sportskog direktora Srećka Jurišića, člana uprave Deana Šćulca i same HNK Rijeke.

Podsjetimo, Sharbini i klub htjeli su raskinuti važeći ugovor, no do dogovora u tom smjeru nisu uspjeli doći. Umjesto raskida dvojac Jurišić, Šćulac nogometašu je ponudio potpisivanje aneksa ugovora prema kojem mu je Rijeka trebala isplatiti 1,8 milijuna kuna do 15. ožujka 2018. godine. Predloženi aneks ugovora Sharbini je prihvatio, sportski direktor Jurišić potpisao i pečatirao klupskim pečatom. Problem za igrača nastao je kada je dostavio račune za naplatu, a Rijeka mu iste vratila uz obrazloženje da potraživanje nije osnovano.

Ispotavilo se da aneks ugovora ne vrijedi jer ga nije potpisao ovlašteni član uprave kluba, posljedično aneks nije bio verificiran ni pri Hrvatskom nogometnom savezu, a nadležna tijela (Arbitražni sud HNS-a i Županijski sud u Rijeci) zauzela su stav da je igrač morao znati da ugovor nije valjan dok ga ne potpiše osoba ovlaštena za zastupanje kluba.

Za komentar ovog predmeta, te samu praksu FIFA-e i nadležnih tijela van Hrvatske, kontaktirali smo Hrvatsku udrugu ‘Nogometni sindikat’ (HUNS) i jednog od osnivača iste, te predstavnika Marija Jurića.

Uvodno su iz sindikada naglasili da je nezahvalno zauzimati čvrst stav po pitanju Sharbinijevog predmeta jer informacije o slučaju posjeduju samo na temelju onoga što su prenijeli mediji.

Jurić je ipak istaknuo, da bez ulaženja u detalje slučaja koji mu nisu poznati, vrijedi notirati da je praksa FIFA Komore za rješavanje sporova i Sportskog arbitražnog suda u ovakvim slučajevima jasna te ukratko glasi: Ukoliko sportski direktor potpiše ugovor u ime kluba, a igrač je postupao u dobroj vjeri, u takvim se slučajevima igračima dousuđuje pripadajuća naknada iz tih ugovora.

Naravno, kako smo već naveli, bez cjelokupne dokumentacije može se samo nagađati šta se u konkretnom slučaju sa Sharbinijem točno dogodilo.

Primjer prakse FIFA Komore za rješavanje sporova

Za kraj javnost i nogometaše svakako treba podsjetiti da u HUNS-u kao aktivni članovi na raspolaganju imaju najkvalitetniju moguću pravnu službu, a o kvaliteti rada sindikata dovoljno govori činjenica o preko 480 uspješno vođenih sporova pred Arbitražnim sudom HNS-a, Sportskim arbitražnim sudom, FIFA Komori za rješavanje sporova. Upravo zbog mogućnosti pružanja kvalitetne pravne pomoći svojim članovima iz sindikata poručuju da su žalosni što još uvijek ima nogometaša koji ne traže pravnu pomoć koja im je dostupna na vrijeme ili se barem ‘automatizmom’ ne zaštite svojim aktivnim članstvom u sindikatu.